กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

แม่บ้านนักการ

พนักงานขับรถ

ห้องเรียน DLIT

เว็บไซด์เพื่อการศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

 

   
  • ประชาสัมพันธ

   

 

   
  • กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
   
 
 
 

 

 

   
โครงการแนะแนวในโรงเรียน    
วันครู    
วันเด็กแห่งชาติ    
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของไทยในวันขึ้นปีใหม่    
กิจกรรม Big Cleanig Day    
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรม English's Camp & Merry Christmas    
กิจกรรมแปรอักษรถวายอาลัย จารึกแห่งความภักดี "รัชกาลที่ ๙"    
โครงการค่ายคณิตศาสตร์    
โครงการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย    
โครงการวิทยศาสตร์มหัศจรรย์สร้างสรรค์ปัญญา    
โครงการกีฬาสี "ท่าโขลงเกมส์"    
โครงการวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559    
โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน    
โครงการบริการสังคมในหัวข้อ "จากรากสู่ผล"สารคดีชุมชนเชื่อมสัมพันธ์    
วันแม่แห่งชาติ    
ตักบาตรพระประจำเดือน สิงหาคม 2559    
โครงการหนูน้อยอาเซียน    
กิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ    
โครงการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ    
โครงการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559    
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
การสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล    
กิจกรรม"พาน้องเที่ยวอนุสรณ์สถาน"    
โครงการสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้อยวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต    
โครงการวันสุนทรภู่    
โครงการส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน    

พิธีไหว้ครู วันเกียรติยศ เชิดชูคนดี ศรีเหลือง - น้ำเงิน

   
โครงการ "ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2016"    
โครงการ "ไวตามิ้ลค์ สคูล ทัวร์ 2016"    
การอบรมเรื่อง "7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา" (7 Habits)    
ตักบาตรพระประจำเดือน มิถุนายน    
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร    
โครงการเยาวชนห่างไกลพ้นภัยยาเสพติด    

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

   

การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษ

ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล

   
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา     
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

การอบรมสัมนาโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษา

   

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

   

 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการประชุมผู้ปกครอง (ระดับมัธยม)

การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

Big Cleaning Day 7 ตุลาคม 2558

พิธีสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" (Energy4)

โครงการอบรมการสร้างความคุ้นเคยในน้ำสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี

โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการเสริมสร้างอาชีพท้องถิ่นไทย (Otop)

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท