.

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑  ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 15  ถนนเลียบคลองสอง
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  02-908-0605  โทรสาร  02-908-0605