.

ชื่อสถานศึกษา
 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑
สังกัด
 กองการศึกษา  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
 รหัสไปรษณีย์  12120 
สถานที่ตั้ง

 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 15  ถนนเลียบคลองสอง
 ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์
 02-908-0605
หมายเลขโทรสาร
 02-908-0605 
เนื้อที่
 70 ไร่  3 งาน  28 ตารางวา
ตราโรงเรียน
ปรัชญา

สิกขกาโม ภวํ โหติ
“ผู้ใคร่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ”

คติพจน์
เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  นำปัญญา    
พัฒนาท้องถิ่น